Fiontraíthe le Gaeilge

Fiontraithe le Gaeilge

image

Clár Ardoiliúna d'Fhiontraithe Gaeilge.

Misean

Iniúchadh a dhéanamh ar riachtanais na bhfeidhmeannach agus na bhfiontraithe i gcás gnónna teanga-bhunaithe agus eile, idir príobháideacha agus pobail. Mar thoradh air sin, cuirfear clár tacaíochta cuimsitheach le chéile leis an saineolas, treoir agus comhairle is fearr a chur ar fáil dóibh siúd, a roghnófar don chlár oideachais gnó.


image image image image image image image image image image
image

image
 
Oideas Gael Interreg 3A Irish Central Border Area Interreg IIIA Partnership (ICBAN) Údarás na Gaeltachta Forbairt Feirste