Fiontraíthe le Gaeilge

Fiontraithe le Gaeilge

image

Siollabas

Bunaíodh siollabas ar riachtanaisí na rannpháirtithe.

Seo iad na modúil atá beartaithe agus bunaithe ar Ard Teastas Gnó i bhForbairt Fiontraíochta ó Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn:

1 Fiontraíocht agus Nuálaíocht
2 Margaíocht agus Taighde Margaíochta
3 Pleanáil Gnó agus Airgeadais
4 Bainistíocht Daoine
5 Teicneolaíocht Faisnéise
6 Comhairle i Meantóireacht, i bhFoghlaim agus i dTacaíocht
7 Meantóireacht agus ag cur le do ghnó féin
8 Cumarsáid, díol agus and bainistíocht ar dhíolacháin
9 Cuntasaíocht gnó
10 Dlí i bhFiontar
11 Oibrithe agus Bainistíocht ar chaighdeáin
12 Tionscnamh fiontraíochta

Socrófar modúil breise ar éileamh na rannpháirtithe. Tá sé mar sprioc go roghnófar roinnt rannpháirtithe le freastal ar chúrsa gnó/fiontraíochta speisialta, ar feadh deich lá, in Ollscoil aitheanta gnó. (Samhain 2007)Modúil MeánscoileFiontraíocht sa Chóras OideachaisTá sé i gceist modúil sonrach i gcúrsaí fiontraíochta a ullmhú agus a sholáthar do mhicléin meánscoile mar ghné ar leith den togra seo.Cuirfidh an comhordaitheoir siollabas / clár oibre le chéile bunaithe ina mbeidh:

Eolas ar dheiseanna fiontraíochta
Ceardlanna / siopa oibrí le haoi-chainteoirí Fiontraíochta aitheanta
Ábhair tacaíochta/ oiliúna fiontraíochta do mhúinteoirí

Roghnófar 6 mhéanscoil treas-teorainn don mhodúil seo, a dhéanfar i nGaeilge

Béarla

image image image image image image image image image image
image

image
 
Oideas Gael Interreg 3A Irish Central Border Area Interreg IIIA Partnership (ICBAN) Údarás na Gaeltachta Forbairt Feirste
 
   
siollabas_bearla