Fiontraíthe le Gaeilge

Fiontraithe le Gaeilge

image

Fiontraithe le Gaeilge


Tá fíorchaoin fáilte romhat chuig an tseisiún clabhsúir den
chlár ‘Fiontraithe le Gaeilge’

in Óstán na Cúirte
Gaoth Dobhair

Céadaoin, 21 Bealtaine 2008, 3.30 i.n.

CLÁR

3.00 - 3.30pm
Clárú agus Fáilte / Registration & Welcome

3.30pm
An Ghaeilge agus an Fhiontraíocht / Irish language & Entrepreneurship
Donncha Ó Baoill, Údarás na Gaeltachta
Aíonna Speisialta: Idirbhliain Ghairmscoil Cú Uladh (Gradam Gnó Údarás na Gaeltachta in Aibreán 2008)

4.00pm
Fóram Gnó / Business Forum
Fiontraíocht Gaeltachta - Pádraig Ó hAoláin, Príomhfheidhmeannach, Údarás na Gaeltachta
Todhchaí na Fiontraíochta - Michael Tunney, Príomhfheidhmeannach, Bord Fiontar Chondae Dhún na nGall
Fiontraíocht Shóisialta - Cáitríona Mullan, Clárbhainisteoir, ICBAN
Education & Entrepreneurship - John A Bonar, Stiúrthóir Forbartha, Institúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn

5.00 – 5.45pm
Cur i Láthair ar Fhiontraithe le Gaeilge
Torthaí an Chláir - Eunan Mac Cuinneagáin, Westbic
Taithí na rannpháirtithe - Adrian Towey, Sioen agus Eimear Ní Mhathúna, An Cultúrlann

5.45 - 6.15pm
Seoladh & Sóláistí / Formal Launch
DVD - ‘ Ag Spreagadh Fiontraíochta’
agus
www.anlionra.net
(Suíomh caidrimh don lucht gnó Gaeilge)

Claraigh le eunan@fiontrai.ie nó glaoigh ar 074 97 38333

Return to top


image image image image image image image image image image
image

image
 
Oideas Gael Interreg 3A Irish Central Border Area Interreg IIIA Partnership (ICBAN) Údarás na Gaeltachta Forbairt Feirste